Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze organisatie

Het IMW telt ruim 200 deskundige medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor de inwoners van ons werkgebied.

Het werkgebied van het IMW bestaat uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen en Dongen. Het IMW werkt in de gemeente Tilburg volgens de Tilburgse Aanpak, samen met GGD Hart voor Brabant, MEE regio Tilburg, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente. In de gemeenten Dongen en Gilze en Rijen participeert het IMW in de Sociale Teams. In de gemeente Goirle maken we deel uit van ’t Loket.

Wij zijn goed zichtbaar en bereikbaar in de wijk. Kijk hier voor een overzicht van alle IMW-locaties.

Organisatiestructuur

Het IMW in ingericht volgens het 'Raad van Toezicht-model'. De stichting heeft een Bestuur/directie en een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zes leden:

 • De heer E.J.C. van Griensven (voorzitter)
 • Mevrouw H.F.G.A.M. van Deijck
 • Mevrouw C.P. van den Eijnden
 • Mevrouw J.H.M. Geelen
 • De heer M.A.W. Hoefakker
 • De heer M.J.D. Schalk

 

Bart de Leede, directeur/bestuurder
Bart de Leede, directeur/bestuurder

 

De directeur/bestuurder van het IMW is tevens voorzitter van het Management Team (MT). Het MT bestaat daarnaast uit een vijftal managers die leiding geven aan het primair proces en de ondersteunende diensten:

 • Johan van Hulten, manager
 • Johan van Gurp, manager
 • Ilja van den Hoek, manager
 • Betty-Ann Blommers, manager Trainingen & SMW MBO
 • Anne-Marieke Wildenbos, manager Ondersteunende Diensten

Het IMW werkt gebieds-/wijkgericht; de gebiedsgebonden activiteiten staan onder leiding van gebiedscoördinatoren, de niet gebiedsgebonden activiteiten staan onder leiding van één van de managers.

Klik hier voor het organogram.

Visie: Ons kompas

Wij vinden dat ieder mens de kans verdient en het recht heeft om mee te doen in de maatschappij. 
Daarom geven wij kwetsbare mensen het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden om hen in staat te stellen naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. 

Wij willen duurzame oplossingen voor de mensen die een beroep op ons doen. 
Daarom betrekken we vanaf het eerste moment degene die hulp vraagt en zijn netwerk bij onze inzet. Daarom ook werken we intensief samen met andere professionals en vrijwilligers. Gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden die werken zodat mensen de regie over hun eigen leven terug krijgen. We staan dichtbij mensen, zijn goed zichtbaar en bereikbaar in de wijk.

Wij staan binnen IMW als medewerkers centraal.
Daarom zorgen we met elkaar voor een omgeving waarin wij in staat zijn van elkaar en van anderen te blijven leren. We hebben vertrouwen in elkaars kennis en kunde en we hebben aandacht voor successen. We zijn trots op ons werk.

Aangesloten bij de brancheorganisatie

Het IMW is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie van het sociaal werk.

ANBI

Het IMW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht deze gegevens te publiceren.

Jaarverslagen