Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderen krijgen handvatten hoe ze hun sociale angst kunnen overwinnen en een betere start kunnen maken op het voortgezet onderwijs. Deze tweedaagse training is één week voor de start van het nieuwe schooljaar.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een grote stap. Voor kinderen die zich op de basisschool niet prettig voelden omdat ze geen vriendjes konden maken, zich alleen voelden of gepest werden, is de overgang nog moeilijker.

De zomertraining is voor kinderen van groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan en een nieuwe stap willen maken. Kinderen zijn gemotiveerd en gevoelig voor verandering in de overgangssituatie naar de nieuwe school. De kans dat ze het geleerde in de alledaagse praktijk brengen is dan het grootst. De kinderen leren in de training om positief over zichzelf te denken. Ze krijgen op een ontspannen en speelse wijze sociale vaardigheden aangeleerd, zoals contact leggen met andere kinderen; omgaan met plagen, pesten of kritiek; opkomen voor jezelf (assertiviteit) en een goed gebruik van stem, oogcontact en een goede houding.

We doen toneelstukjes en spelletjes en voeren verschillende gesprekken. Na zes weken is er een terugkombijeenkomst. De leerlingen krijgen een tippenboekje. De tips die ze tijdens de training krijgen zijn samengevat in het boekje.

De tweedaagse-training wordt gegeven in de laatste week van de zomervakantie. De kosten bedragen € 55,- per kind, inclusief materiaal.